Enquisas

Enquisa COVID19
Desde a Federación Provincial de ANPAs de Centros Públicos da Coruña elaboramos esta enquisa para a sondaxe da realidade educativa das familias, a fin de trasladar as suas conclusions perante os organismos responsables.

Agradecemos a vosa colaboración e difusión.
Acceso a Enquisa COVID19